Kjøpsbetingelser

Vi følger forbruketilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

GENERELT

KUNST Henriette Sonne – er et enkeltmansforetag registrert i Brønnøysundregisteret (Org.nr. 894709952). Firmaet er ikke merverdipliktig da det utelukkende handler med kunst, men betaler der skal betales Kunstner moms på 5% ved salg av kunst over NOK 2000,-. Under kan du lese om kjøps- og leveransevilkår. Disse vilkårene gjelder for alt salg, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom deg og oss.

Kontaktinformasjon: art@henriettesonne.com

VARER

KUNST Henriette Sonne – gjør sitt beste for å beskrive produktene, både med tanke på utseende, struktur, tykkelse og farger. KUNST Henriette Sonne – kan ikke garantere at det ikke vil kunne forekomme mindre avvik på produktets farge i forhold til hva du ser på din skjerm. Dette skyldes hovedsakelig ulike skjerminnstillinger og gjelder for all netthandel. Det skal sies at dette er sjelden et problem. KUNST Henriette Sonne – reserverer seg mot at ved teknisk feil vil det kunne skje at varer er utsolgt uten at det fremkommer i varebeholdningen. I slike tilfeller overføres penger tilbake til kunden.

PRISER

Priser er oppgitt i norske kroner (NOK). KUNST Henriette Sonne – reserverer seg mot feil som kan oppstå i beskrivelser og oppgitt pris for produkter. Vi har mulighet for frakt, dette avtales mellem kjøper og sælger. Kunsten kan også hentes i Atelieret i Sagaveien 18, i Drøbak, Viken.

ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp på nett. Returkostnader dekkes av forbruker. Varen returneres i samme tilstand som den ble mottatt, sammen med kopi av kvittering. Kjøpssummen tilbakebetales straks varen er mottatt i retur, og bekreftet i ubrukt stand. Der skal foreligge en aksept mellem kjøper og sælger, før returnering av produktet før dette kan sendes retur.

REKLAMASJON

Ved skader som åpenbart skyldes svikt fra KUNST Henriette Sonne – sin side, erstattes varen selvsagt. Slik mangel eller skade må rapporteres til KUNST Henriette Sonne – via e-post, samt bildedokumentasjon, innenfor rimelig tid, senest syv (7) dager etter mottatt. Varen erstattes naturligvis med en anden varer, eller om ønsket får kunden tilbakebetalt beløpet. Dette vil skje innenfor 5 arbeidsdager etter rapport er mottatt. KUNST Henriette Sonne – er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes kjøpers behandling av varen eller andre forhold utenfor selgers kontroll og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

KUNDENS ANSVAR

Kunden må være over 18 år, eller ha samtykke fra en forestående, og er ansvarlig for betaling av de bestilte varer.

PERSONDATA

Alle persondata som oppgis ved kjøp anvendes kun av KUNST Henriette Sonne – og vil ikke videreformidles en tredje part.

KONFLIKTLØSING

Dersom det oppstår uenighet, skal partene forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. www.forbrukerradet.no